Servicii

1. Elaborarea proiectului si a cererii de finantare

 • Evaluarea beneficiarului si pre-scorare
 • Evaluări economico - financiare
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate
 • Memorii justificative
 • Analiză cost-beneficiu
 • Calcul indicatori
 • Intocmirea cererilor de finantare si a anexelor
 • Elaborarea şi completarea declaraţiilor
 • Depunerea proiectelor (şi documentelor anexe) la instituţia abilitată
 • Asistenţă pe perioada verificării proiectelor (răspuns la eventualele solicitări din partea autorităților)

2. Consultanţa pe perioada de implementare

 • Elaborarea documentației și derularea procedurilor de achiziție pentru beneficiari privați
 • Elaborarea rapoartelor tehnice si financiare, de progres și rapoartelor finale
 • Întocmirea şi depunerea dosarelor de decontare (CP-uri/CR-uri, etc.)
 • Elaborarea rapoartelor în perioada de post-implementare si verificari
 • Comunicare cu instituţiile abilitate
 • Participarea la verificările efectuate de instituţiile abilitate ex-ante.

3. Alte servicii speciale:

 • Managementul de proiect
 • Audit si expertiza contabila
 • Organizarea procedurii de achiziţii
 • Realizarea licitaţiilor publice (pentru achiziţionarea de produse și servicii incluse în proiect
 • Elaborarea de studii de fezabilitate speciale (care implică contribuția unui specialist ex. inginer energetician, agronom etc.) sau analize cost-beneficiu specializate