Matros Solutions

Este o firma cu experienta din anul 2009 in domeniul accesarii fondurilor europene nerambursabile.

Programul National de dezvoltare Rurala

Sector privat

 • Investiții în exploatații agricole (ferme vegetale si animale)
 • Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole (industria alimentara)
 • Investiții pentru tineri fermieri
 • Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
 • Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
 • Investiții în exploatații pomicole

Sector public/ONG

 • Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice (infrastructura de irigații, drumuri de acces agricole si forestiere)
 • Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică ( infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată, infrastructură educațională, infrastructură aferentă serviciilor medicale etc.)
 • Investiții pentru protejarea patrimoniului cultural

Programul Operațional Regional

 • Sector IMM
 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale
 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
 • Sector public/ONG
 • Eficienta energetica in clădirile publice;
 • Dezvoltare urbană (investiții in sistemul de iluminat public, îmbunătățirea rețelei de transport public, piste bicicliști, etc);
 • Investiții in conservarea patrimoniului cultural
 • Investiții in domeniul turismului
 • Investiții in infrastructura sanitara și sociala
 • Investiții in vederea sprijinirii comunităților defavorizate din mediul urban
 • Investitii in infrastructura educationala

Programul Operațional Competitivitate

 • Finanțare pentru proiecte de cercetare dezvoltare
 • Construcție si modernizare laboratoare de cercetare-dezvoltare
 • Investiții in domeniul TIC

Programul Operațional Capital Uman

 • Informare, consiliere și orientare, formare: tineri, persoane in căutarea unui loc de munca, grupuri defavorizate
 • Sprijinirea antreprenoriatului, inclusiv a celui social
 • Dezvoltarea de servicii sociale si medicale in comunitățile aflate în risc de sărăcie
 • Dezvoltarea economiei sociale
 • Investiții in educație: prevenirea abandonului școlar; îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar etc.

Programul Operațional Capacitate Administrativa

 • Investiții pentru îmbunătățirea serviciilor publice